Partenaires - Ivan Bautmans

Ivan Bautmans (IB)
PhD, MSc Physiotherapy, MSc Manual Therapy
Vrije Universiteit Brussel
Laarbeeklaan 103
B-1090 Brussels
Belgium